Aktualności
Strona główna> Aktualności > Stowarzyszenie na regionalnej konferencji
Stowarzyszenie na regionalnej konferencji
1 października 2013

W dniu wczorajszym w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się regionalna konferencja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć, której współorganizatorem na poziomie wojewódzkim było Stowarzyszenie Moc Wsparcia Auxilium. W konferencji udział wzięła Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania oraz przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej .

W konferencji wzięli udział również  m.in. przedstawiciele zespołów interdyscyplinarnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i policji. Z ich udziałem odbyły się dyskusje panelowe, na których rozmawiano na temat profilaktyki i zapobieganiu przemocy.

Przedstawiciel Stowarzyszenia przedstawili założenia metodyki programu profilaktycznego „Kraina Świetlików”. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem jako innowacyjna alternatywa w obszarze działań profilaktycznych.

Zaproszenie_na_Konferencje

« powrót