Strona główna> Strefa rodzica > Poradnictwo e-mail
Poradnictwo e-mail

Jeśli jesteś rodzicem/opiekunem dziecka, potrzebujesz porady, nie wiesz, gdzie szukać wsparcia – napisz do nas e-mail na adres: konsultacje@moc- wsparcia.pl.

.
Na Twoje pytania odpowie w formie wiadomości e-mail konsultant Stowarzyszenia (pedagog, psycholog, psychoterapeuta). Konsultant odpowie na zgłaszany przez Ciebie problem i wskaże Ci możliwości dalszego działania. Decyzja o wyborze najlepszego dla siebie rozwiązania zawsze należy do Ciebie.
.

Możesz pozostać anonimowy – nie musisz podawać swoich danych.

Poradnictwo jest bezpłatne.

.
Na Twój e-mail odpowiemy najszybciej, jak to możliwe – do 4 dni roboczych, o ile nie wystąpią usterki techniczne i/lub inne wypadki losowe, które uniemożliwią jej udzielenie w określonym czasie.
.
Pamiętaj! Porada emaliowa nie jest diagnozą ani terapią. Nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ze specjalistą.
.
Regulamin poradni e-mail:
.
 1. Poradnia e-mailowa działa w ramach projektu Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi, realizowanego przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia.
 2. Pomocy udzielają przeszkoleni i doświadczeni konsultanci (pedagog, psycholog, psychoterapeuta, prawnik).
 3. Konsultanci udzielają konsultacji i wsparcia osobom dorosłym (Klientom) zgłaszającym problemy związane z rodzicielstwem, opieką i wychowaniem.
  Korzystanie z pomocy Poradni jest bezpłatne i może być anonimowe.
 4. Poradnia nie prowadzi psychoterapii. Klient może natomiast liczyć na poradę, wsparcie i udzielenie informacji dotyczących zgłaszanego problemu, w tym polecenie placówki, w której znajdzie bezpośrednią pomoc.
 5. Kontakt z Poradnią jest kontaktem krótkoterminowym, obejmuje do kilku odpowiedzi na maile Klienta.
 6. Do nawiązania kontaktu z Poradnią niezbędne jest posiadanie konta e-mail.
 7. Konsultanci Poradni przestrzegają Ustawy o ochronie danych osobowych i dochowują tajemnicy zawodowej – nie udostępniają danych Klienta osobom trzecim. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy poważnie zagrożone jest bezpieczeństwo Klienta lub innych osób.
 8. W przypadku nie przestrzegania przez Klienta regulaminu kontakt mailowy może zostać zakończony.
 9. Nawiązanie kontaktu z Poradnią jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 10. Pracownicy Poradni zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.