Aktualności
Strona główna> Aktualności > Studium – edycja pełnopłatna
Studium – edycja pełnopłatna
14 kwietnia 2021

Program Studium powstał na bazie doświadczeń członków Stowarzyszenia „Moc Wsparcia” w trakcie kilkunastoletniego prowadzenia działań pomocowych i interwencyjnych kierowanych do osób doświadczających jak i stosujących  przemoc w rodzinie. Merytoryczny zakres kursu opieramy również na naszym bogatym doświadczeniu w zakresie inicjowania i wdrażania interdyscyplinarnych rozwiązań w środowisku lokalnym (m. in. Regionalna Śląska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie).

Cykl szkoleniowy składa z pięciu modułów tematycznych i obejmuje łącznie 130 godz. dydaktycznych, realizowanych w cyklu trzech 30-godzinnych modułów oraz dwóch 20-godzinnych prowadzonych metodą warsztatową i seminaryjno-warsztatową.

Szkolenie realizowane będzie w okresie od maja do września 2021 r. w formule on-line.

Zapraszamy Cię do udziału w specjalistycznym Studium podczas którego będziesz miał możliwość rozwoju własnych kompetencji i zwiększenia wiedzy w obszarze Twojej pracy z osobami uwikłanymi w przemoc. Model pracy szkoleniowej oparty jest na wieloletnim doświadczeniu praktyków Stowarzyszenia, którzy prezentują najwyższy poziom kompetencji merytorycznych potwierdzony certyfikatami specjalistów i superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej informacji i zapisy [KLIKNIJ]

Kierownik SPPwR
Liliana Krzywicka

« powrót