Strona główna> Studium dotowane
Studium dotowane

Serdecznie zapraszamy do udziału w specjalistycznym Studium podczas którego będziesz miał/a możliwość rozwoju własnych kompetencji i zwiększenia wiedzy w obszarze Twojej pracy z osobami uwikłanymi w przemoc. Model pracy szkoleniowej oparty jest na wieloletnim doświadczeniu praktyków Stowarzyszenia, którzy prezentują najwyższy poziom kompetencji merytorycznych potwierdzony certyfikatami specjalistów i superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szczegółowy opis Studium znajdziesz w zakładce “OPIS”.
<——

Rekrutacja na Studium trwa do 27.07. br. do godziny 14.00.  Zapraszamy do rejestracji TUTAJ (nastąpi przekierowanie na stronę z formularzem rejestracyjnym).

Udział w szkoleniu, w tym: noclegi w Hotelu, przerwy obiadowe, przerwy kawowe dofinansowuje uczestnikom Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Uczestnicy we własnym zakresie ponoszą jedynie koszty dojazdu na miejsce szkolenia. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom” 

.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

“Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

DOFINANSOWANIE 
199 771

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
206 271