Strona główna> Studium PPwR
Studium PPwR

Program Studium powstał na bazie doświadczeń członków Stowarzyszenia „Moc Wsparcia” w trakcie kilkunastoletniego prowadzenia działań pomocowych i interwencyjnych kierowanych do osób doświadczających jak i stosujących  przemoc w rodzinie. Merytoryczny zakres kursu opieramy również na naszym bogatym doświadczeniu w zakresie inicjowania i wdrażania interdyscyplinarnych rozwiązań w środowisku lokalnym (m. in. Regionalna Śląska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie).

Cykl szkoleniowy składa z pięciu modułów tematycznych i obejmuje łącznie 130 godz. dydaktycznych, realizowanych w cyklu trzech 30-godzinnych modułów oraz dwóch 20-godzinnych prowadzonych metodą warsztatową i seminaryjno-warsztatową. 

Szkolenie realizowane będzie w okresie od maja do września 2021 r. w formule on-line

Zapraszamy Cię do udziału w specjalistycznym Studium podczas którego będziesz miał możliwość rozwoju własnych kompetencji i zwiększenia wiedzy w obszarze Twojej pracy z osobami uwikłanymi w przemoc. Model pracy szkoleniowej oparty jest na wieloletnim doświadczeniu praktyków Stowarzyszenia, którzy prezentują najwyższy poziom kompetencji merytorycznych potwierdzony certyfikatami specjalistów i superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kierownik SPPwR
Liliana Krzywicka

Uwaga! Studium w formule on-line!

Na dzień dzisiejszy sytuacja epidemiologiczna na terenie kraju nie ulega poprawie. Obowiązujące przepisy prawa zabraniają prowadzenia spotkań, szczególnie bazujących na bezpośredniej pracy grupowej, która niesie za sobą ryzyko rozprzestrzeniania koronawirusa SARS-CoV-2. W związku z powyższym oraz w trosce o zdrowie uczestników szkolenia i trenerów, zajęcia w ramach Studium odbywać się będą do odwołania w formie on-line.

Zajęcia w ramach studium będą prowadzone przez bezpłatny internetowy komunikator – platformę do wideo szkoleń ZOOM. Zajęcia będą będą realizowane na żywo (w czasie rzeczywistym). Podczas szkolenia uczestnicy są w stałym kontakcie wizualnym z prowadzącym, mają możliwość zabierania głosu oraz doskonalenia umiejętności praktycznych w mniejszych grupach w trakcie ćwiczeń. Przed pierwszym spotkaniem uczestnicy otrzymają jasno opisaną instrukcję poruszana się po platformie ZOOM oraz mają możliwość testowego połączenia się i dopytania o kwestie techniczne.

Technicznym wymogiem dla uczestników będzie posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz kamery (komputer, tablet, telefon). Zaleceniem do udziału w studium jest posiadanie w miarę możliwości intymności i przestrzeni dla siebie. W trakcie szkolenia zachowane zostaną wszelkie prawidła i zasady, które obowiązują podczas klasycznej pracy grupowej.