Strona główna> Studium szkoleniowe
Studium szkoleniowe

W ramach naszej oferty realizujemy również kilku modułowe szkolenia (w siedzibie Stowarzyszenia lub na zamówienie – w środowisku lokalnym):

linia

.
PTP – Studium interwencji i pomocy psychologicznej w przypadku przemocy w rodzinie

linia

.KCPU – Studium Przeciwdziałania Przemocy Domowej – kurs podstawowy/dotowany

linia

.Studium Przeciwdziałania Przemocy Domowej – kurs podstawowy

linia