Strona główna> Superwizja grupowa dla trenerów
Superwizja grupowa dla trenerów

Superwizja jest jedną z najbardziej efektywnych metod wsparcia i rozwoju kompetencji w zawodach związanych z pracą w relacji z drugim człowiekiem, w tym także w obszarze prowadzenia różnego rodzaju grup.

Spotkania w ramach superwizji, to proces partnerskiej refleksji, podczas której superwizor tworzy przestrzeń dla szerszego spojrzenia i lepszego zrozumienia relacji “pomagacza” z klientem (kontakt z grupą lub osobą). Tak uzyskany wgląd stanowi podstawę do lepszego rozumienia tego co się dzieje w kontakcie i poszukiwania potencjalnych rozwiązań w napotykanych trudnościach.

Zapraszamy Cię do udziału w superwizji grupowej, podczas której będziesz miał możliwość wzmocnienia własnych kompetencji w obszarze Twojej zawodowej pracy z grupami. Model pracy superwizyjenj oparty je na wieloletnim doświadczeniu superwizorskim dr Marii John-Borys, która prezentuje najwyższy poziom kompetencji merytorycznych potwierdzony rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Koszt udziału w superwizji: 200 zł

Uwaga! Superwizja w formule on-line!

W związku ze specyfiką działań zaplanowanych w ramach projektu – bazującą na bezpośredniej pracy grupowej, która na dzień dzisiejszy niesie za sobą ryzyko rozprzestrzeniania koronawirusa SARS-CoV-2  zapraszamy do udziału w superwizji w formule on-line (wideorelacji w czasie rzeczywistym). W proponowanym wariancie uczestnikami superwizji on-line będą superwizor oraz 7–10 osób poddających się superwizji.

Superwizje będą prowadzone przez bezpłatny internetowy komunikator głosowy np. Skype lub Zoom.  Technicznym wymogiem dla uczestników będzie posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz kamery (komputer, tablet, telefon). Zaleceniem do udziału w superwizji jest posiadanie w miarę możliwości intymności i przestrzeni dla siebie. W trakcie superwizji zachowane zostaną wszelkie prawidła i zasady, które obowiązują na klasycznej superwizji. Dotyczy to szczególnie sposobu omawiania problemu oraz dyskrecji i poufności w zakresie danych osobowych.