Strona główna> Superwizja dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym
Superwizja dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym

Superwizja jest jedną z najbardziej efektywnych metod wsparcia i rozwoju kompetencji w zawodach związanych z pomaganiem, w tym także w obszarze pozaklinicznej pracy z dziećmi ( np. pracy świetlic, placówek opiekuńczych, asystentów rodziny, zawodowych rodzin zastępczych).

Spotkania w ramach superwizji, to proces partnerskiej refleksji, podczas której superwizor tworzy przestrzeń dla szerszego spojrzenia i lepszego zrozumienia relacji pomagacza z klientem (kontakt z grupą lub osobą). Tak uzyskany wgląd stanowi podstawę do lepszego rozumienia tego co się dzieje w kontakcie i poszukiwania potencjalnych rozwiązań w napotykanych trudnościach.

Zapraszamy Cię do udziału w bezpłatnej superwizji grupowej, podczas której będziesz miał możliwość wzmocnienia własnych kompetencji w obszarze Twojej zawodowej pracy z dziećmi. Model pracy superwizyjenj oparty je na wieloletnim doświadczeniu superwizorskim praktyków Stowarzyszenia, którzy prezentują najwyższy poziom kompetencji merytorycznych potwierdzony Certyfikatem Superwizora w zakresie Środowiskowej Pracy z Dzieckiem i Rodziną.

Uwaga! Superwizja w formule on-line!

W związku ze specyfiką działań zaplanowanych w ramach projektu – bazującą na bezpośredniej pracy grupowej, która na dzień dzisiejszy niesie za sobą ryzyko rozprzestrzeniania koronawirusa SARS-CoV-2  zapraszamy do udziału w superwizji w formule on-line (wideorelacji w czasie rzeczywistym). W proponowanym wariancie uczestnikami superwizji on-line będą superwizor oraz 4–7 osób poddających się superwizji.

Superwizje będą prowadzone przez bezpłatny internetowy komunikator głosowy np. Skype, google hangouts.  Technicznym wymogiem dla uczestników będzie posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz kamery (komputer, tablet, telefon). Zaleceniem do udziału w superwizji jest posiadanie w miarę możliwości intymności i przestrzeni dla siebie. W trakcie superwizji zachowane zostaną wszelkie prawidła i zasady, które obowiązują na klasycznej superwizji. Dotyczy to szczególnie sposobu omawiania problemu oraz dyskrecji i poufności w zakresie danych osobowych.

Partnerem merytorycznym zadania jest Fundacja Pomocy Dzieciom Ulica

 Superwizja jest realizowane na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach konkursu na realizację w 2020 roku zadania pt. “Prowadzenie superwizji dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym”. 

stopka_www_2