Strona główna> Superwizor
Superwizor

Maria John-Boryssuperwizor w zakresie grupowych treningów i warsztatów psychologicznych
doktor nauk humanistycznych, psycholog,  wykładowca w Instytucie Psychologii UŚ, współpracownik Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach. Prowadzi psychoterapię  i poradnictwo we własnym gabinecie psychologicznym. Superwizor w zakresie grupowych treningów i warsztatów psychologicznych PTP. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Autorka programów pracy świetlic środowiskowych, konsultantka wielu zespołów zajmujących się pomocą rodzinie.

Certyfikowany Superwizor w zakresie grupowych treningów i warsztatów psychologicznych
Certyfikat nr 13 PTP