Strona główna> Trenerzy Studium
Trenerzy Studium

Liliana Krzywickatrenerka, superwizorka

Magister psychologi oraz socjologii, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach. Posiada certyfikat superwizora w zakresie interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Certyfikacyjnej Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP, członek Ogólnopolskiej Rady Ekspertów do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie, certyfikowany Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, trener asertywności, terapeuta w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w sytuacjach kryzysowych, potraumatycznych, 20 letnie doświadczenie w pracy z ofiarami, sprawcami przemocy w rodzinie. Specjalizuje się w problematyce kryzysu, traumy, przemocy i zaburzeń więzi, analizie wzorców przywiązania i strategii radzenia sobie z przemocą w bliskich związkach. Autorka kilku artykułów popularno-naukowych w obszarach, w których się specjalizuje.

Adrian Drdzeńtrener, superwizor

pedagog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych PTP, superwizor IPZ PTP, praktyk pracujący w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapeuta/interwent kryzysowy w Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi. Rekomendowany trener w zakresie rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę); Certyfikowany Specjalista w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Certyfikat PARPA); certyfikowany ekspert treningu relacji przywiązaniowej; praktyk metody Kids’ Skills. Współautor innowacyjnej metodyki profilaktycznej Kraina Świetlików. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, treningów z zakresu pracy z dzieckiem doświadczającym sytuacji trudnej. Członek Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kadencji 2017-2020.

Grzegorz Wronatrener, superwizor

ukończył aplikację sądową, złożył egzamin sędziowski i adwokacki. Specjalista w prawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konsultant Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Warszawie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawa. Od dziesięciu lat wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. Były konsultant w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Warszawa Śródmieście oraz współpracownik Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Dyrektorze Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA oraz superwizor Instytutu Psychologii Zdrowia. Autor Komentarza do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Procedury Niebieskie Karty, współautor poradnika dla lekarzy pt. „Lekarzu reaguj na przemoc”; autor artykułów w piśmie „Niebieska Linia” oraz współprowadzący audycje „Dość Przemocy” w radiu TOK FM.