Strona główna> Trenerzy studium
Trenerzy studium
Liliana Krzywicka

Magister psychologii oraz socjologii, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach. Posiada certyfikat superwizora w zakresie interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Certyfikacyjnej Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP, członek Ogólnopolskiej Rady Ekspertów do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie, certyfikowany Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP, trener asertywności, terapeuta w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w sytuacjach kryzysowych, potraumatycznych, 20 letnie doświadczenie w pracy z ofiarami, sprawcami przemocy w rodzinie. Specjalizuje się w problematyce kryzysu, traumy, przemocy i zaburzeń więzi, analizie wzorców przywiązania i strategii radzenia sobie z przemocą w bliskich związkach. Autorka kilku artykułów popularno-naukowych w obszarach, w których się specjalizuje.

Grzegorz Wrona

ukończył aplikację sądową, złożył egzamin sędziowski i adwokacki. Specjalista w prawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konsultant Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Warszawie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawa. Od dziesięciu lat wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. Były konsultant w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Warszawa Śródmieście oraz współpracownik Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Dyrektorze Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA oraz superwizor Instytutu Psychologii Zdrowia. Autor Komentarza do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Procedury Niebieskie Karty, współautor poradnika dla lekarzy pt. „Lekarzu reaguj na przemoc”; autor artykułów w piśmie „Niebieska Linia” oraz współprowadzący audycje „Dość Przemocy” w radiu TOK FM.

Adrian Drdzeń

psycholog, pedagog, trener treningu interpersonalnego PTP, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP, superwizor pracy socjalnej, praktyk pracujący w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, terapeuta/interwent kryzysowy w Centrum Pomocy Dzieciom. Rekomendowany trener w zakresie rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę); Certyfikowany Specjalista w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Certyfikat PARPA); certyfikowany ekspert treningu relacji przywiązaniowej; Ambasador metody Kids’ Skills w Polsce. Współautor innowacyjnej metodyki profilaktycznej Kraina Świetlików. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, treningów z zakresu pracy z dzieckiem doświadczającym sytuacji trudnej. Członek Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kadencji 2017-2020.

Izabela Kałka

mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikat EAP – European Association for Psychotherapy) specjalista i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA oraz IPZ PTP). Zdobywała doświadczenie jako wieloletni pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. Jest autorką programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży doświadczających przemocy. Ponadto posiada doświadczenie w pracy klinicznej m.in. w Oddziale Dziennym w Ośrodku Leczenia Nerwic  i Depresji w Gliwicach oraz w Ośrodku Psychoterapii Dąbrówka w Katowicach. Aktualnie pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Katowicach.

Tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmuje się od ponad 20 lat, zarówno w obszarze interwencji, procedury Niebieskie Karty jak i psychoterapii. Ważnym obszarem jej pracy jest psychoterapia osób po traumie. Szczególnie  dzieci i  młodzieży  wykorzystywanych seksualnie. Jest autorką książki: „Dzieci krzywdzone i wykorzystywane seksualnie. Poradnik dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych”. Superwizuje zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grupy robocze.