Aktualności
Strona główna> Aktualności > Studium Przeciwdziałania Przemocy
Studium Przeciwdziałania Przemocy
30 stycznia 2017

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w pierwszym w województwie śląskim Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy).

Celem szkolenia jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym w szczególności: zwiększenie wśród uczestników wiedzy na temat rozpoznawania przypadków przemocy w rodzinie, dostarczenie umiejętności potrzebnych do pracy w zespole interdyscyplinarnym i grupach roboczych, zdobycie umiejętności potrzebnych w kontakcie z osobą doświadczającą przemocy i osobą stosującą przemoc.

W związku z tym, program Studium dedykowany jest m.in. członkom Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych, pracownikom socjalnym, asystentom rodziny, psychologom i pedagogom szkolnym, pracownikom instytucji państwowych i organizacji samorządowych, osobom zainteresowanym pogłębieniem wiedzy i nabyciem praktycznych umiejętności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Trenerzy: Liliana Krzywicka, Grzegorz Wrona, Adrian Drdzeń, Małgorzata Szulik, dr Tomasz Iwański, Patrycja Walczyńska-Skrzypiec

Cena szkolenia: 1.750 zł brutto od osoby, możliwość płatności w ratach.

Program Studium obejmuje 120 godzin, realizowanych podczas 4 zjazdów:

23-25.03.2017 –  .Przygotowanie do pracy z osobą doświadczającą przemocy
20-22.04.2017 –  .Przemoc w rodzinie – aspekty prawne i proceduralne
11-13.05.2017 –  .Praca z dziećmi krzywdzonymi
1-3.06.2017 –      .Przygotowanie do pracy z osobą stosującą przemoc

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13.03.2017r.

Tel. 692 983 276, 794 130 272, szkolenia@moc-wsparcia.pl « powrót