Strona główna> Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – SOSNOWIEC – MIASTO NA PRAWACH POWIATU – cz.1
Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – SOSNOWIEC – MIASTO NA PRAWACH POWIATU – cz.1

Stowarzyszenie Moc Wsparcia w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowcu realizuje projekt pn. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – SOSNOWIEC – MIASTO NA PRAWACH POWIATU – cz.1” zgodnie z umową partnerską zawartą w dn. 01.12.2022 r.

W ramach projektu Stowarzyszenie zapewnia wsparcie dla rodzin ukraińskich przebywających na terenie miasta Sosnowiec, objętych wsparciem asystenta rodziny, które przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polski od 24 lutego 2022 r. w formie:

  • warsztatów zwiększających kompetencje wychowawcze;
  • grupy wsparcia dla matek dorosłych obywatelek Ukrainy;
  • zajęć integracyjno – edukacyjnych w Klubie rodzinnym;
  • poradnictwa psychologicznego/pedagogicznego dla dzieci i dorosłych.

Ponadto w ramach współpracy partnerskiej Stowarzyszenie zapewnia wsparcie dla kadry Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bezpośrednio współpracującej z uczestnikami/uczestniczkami projektu w formie szkolenia pn. “Interwencja kryzysowa I pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną”.

Okres realizacji projektu: 01.07.2022 r. – 30.09.2023 r.
Całkowita wartość projektu wynosi: 504 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 428 400,00 zł