Strona główna> Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – SOSNOWIEC – MIASTO NA PRAWACH POWIATU – cz.2
Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – SOSNOWIEC – MIASTO NA PRAWACH POWIATU – cz.2

Stowarzyszenie Moc Wsparcia w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowcu realizuje projekt pn. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – SOSNOWIEC – MIASTO NA PRAWACH POWIATU – cz.2” zgodnie z umową partnerską zawartą w dn. 01.12.2022 r.

W ramach projektu Stowarzyszenie zapewnia wsparcie dla obywateli ukraińskich tj. opiekunów tymczasowych lub małoletnich przebywających pod opieką opiekunów tymczasowych lub będących biologicznymi dziećmi opiekunów tymczasowych, przebywających na terenie miasta Sosnowiec, którzy przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polski od 24 lutego 2022 r. w formie:

  • grup wsparcia dla opiekunów tymczasowych;
  • poradnictwa psychologicznego/psychoterapeutycznego dla dzieci i dorosłych.

Okres realzacji projektu: 01.06.2022 r. – 30.09.2023 r.
Całkowita wartość projektu wynosi: 504 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 428 400,00 zł

Plakat ukraiński 2 Plakat polski 2