Strona główna> W Krainie Świetlików
W Krainie Świetlików
Cele 
  • rozwijanie umiejętności formułowania problemów i szukania rozwiązań
  • rozpoznawania i nazywania własnych emocji,
  • rozwijania świadomości własnych granic,
  • rozwijanie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia,
  • ukazanie możliwości otrzymania pomocy.

Głównym celem programu jest realizacja działań profilaktycznych, które doprowadzą do wzmocnienia czynników ochronnych w dziecku poprzez wsparcie rozwoju emocjonalnego. Program porusza najważniejsze elementy dotyczące rozwoju społeczno-emocjonalnego, wyposaża dzieci w wiedzę dotyczącą emocji, czynników ryzyka bycia ofiarą i umiejętności właściwego reagowania na trudne sytuacje – w bezpiecznej metaforycznej formule.

Metodyka:

Tłem i inspiracją do pracy z dziećmi jest przypowieść i gra W Krainie Świetlików – gdzie postacie i wydarzenia ucieleśniają i obrazują konflikty wewnętrzne, z którymi dziecko, nawet nieświadomie, może się utożsamić i podróżując wraz z bohaterami poszukać rozwiązania. Scenariusz programu bazuje na wymyślonych bajkowych postaciach, które przeżywają pewne przygody z którymi dzieci mogą się identyfikować i w ten sposób bezpiecznie uczyć się, jak radzić sobie w określonych sytuacjach.
Gracze przeprowadzają głównego bohatera – swojego rówieśnika, przez takie zagadnienia jak: poczucie osamotnienia, poczucie bezradności, niezrozumienie intencji, potrzeba pomocy, poczucie odpowiedzialności, poczucie miłości.
Metody pracy: metafora, burza mózgów, praca w grupach, praca w parach, tworzenie opowiadań, scenki, zabawy ruchowe, plastyczne oraz praca z lusterkami.
Program składa się z 3 części: sześciu jednolekcyjnych spotkań dla dzieci, sześciu trzygodzinnych spotkań dla ich rodziców oraz warsztatów dla nauczycieli. Scenariusz dla dzieci i rodziców zaplanowany został jako dopełniająca się całość.

Dla kogo:

Program przeznaczony jest do realizacji m.in. przez wychowawców w przedszkolach oraz pedagogów szkolnych w szkołach podstawowych (uczniowie I-szych klas lub inne grupy dzieci w tej kategorii wiekowej) podczas następujących po sobie 6-ciu jednolekcyjnych spotkaniach. W placówkach program realizowany będzie w jednej wybranej klasie szkolnej przez lidera (przeszkolonego pracownika placówki) oraz wolontariusza.

Tło:

Dzieci w wieku 5-7 lat doświadczają całej gamy uczuć i doświadczeń np. konflikty w domu/szkole, utrata rzeczy, wyśmiewanie, z którymi związane są określone emocje. Dlatego kolejne sesje kontaktu z dziećmi stanowią sekwencję spójną z modelem ewentualnych przeżyć dziecka, związanych z sytuacją trudną/doświadczaniem przemocy rówieśniczej: poczucie bezradności, niezrozumienie intencji, niezrozumienie sytuacji, potrzeba pomocy, poczucie odpowiedzialności, potrzeba miłości, poczucie strachu (łącznie 6 sesji). Przyjęta metodyka pozwala dzieciom doświadczającym różne emocje na bezpieczne sprawdzenie, że to , czego doznaje, nie jest niczym złym i uzasadnione jest przez sytuację jakiej doznaje.
Z założenia jest to program o charakterze profilaktyki pierwszorzędowej. Dlatego w ramach działań wykorzystywane są głównie strategie edukacyjne.
Jeżeli są Państwo zainteresowani realizacją gry u siebie w placówce – zapraszamy do kontaktu!

Mail: kraina@moc-wsparcia.pl
Odpowiemy na każde zapytanie!