Strona główna> Wprowadzenie
Wprowadzenie

Program Studium powstał na bazie doświadczeń członków Stowarzyszenia „Moc Wsparcia” w trakcie kilkunastoletniego prowadzenia działań pomocowych i interwencyjnych kierowanych do osób doświadczających jak i stosujących  przemoc w rodzinie. Merytoryczny zakres kursu opieramy również na naszym bogatym doświadczeniu w zakresie inicjowania i wdrażania interdyscyplinarnych rozwiązańśrodowisku lokalnym (m. in. Regionalna Śląska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie).

Cykl szkoleniowy składa z pięciu modułów tematycznych i obejmuje łącznie 130 godz. dydaktycznych, realizowanych raz/dwa razy w miesiącu w cyklu trzech 30-godzinnych modułów oraz dwóch 20-godzinnych prowadzonych metodą warsztatową i seminaryjno-warsztatową. 

Szkolenie realizowane będzie w okresie od kwietnia do lipca 2021 r. w formule hybrydowej (spotkania on-line oraz w miarę możliwości stacjonarnie).