Strona główna> O Projekcie
O Projekcie

Informacja o zakończeniu realizacji projektu

Stowarzyszenie Moc Wsparcia informuje o zakończeniu z dniem 29.06.2022 r. realizacji projektu pn. “Bezpieczna Więź – fundamentem na całe życie”.

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych  – konkurs.

Realizator: Stowarzyszenie Moc Wsparcia
Okres realizacji projektu: od 01.07.2019 – 29.06.2022 roku.
Całkowita wartość projektu: 406 725,00 zł
Kwota dofinansowania: 378 254,25 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 345 716,25 zł

Cel główny projektu zakładał poprawę funkcjonowania społecznego 45 osób (kobiet i mężczyzn) w zakresie podniesienia kompetencji i umiejętności wychowawczych z obszaru województwa śląskiego w szczególności z terenu miasta Czeladź poprzez zapewnienie kompleksowego, systemowego, efektywnego i zindywidualizowanego wsparcia.

Jednocześnie informujemy, iż Stowarzyszenie deklaruje gotowość do kontynuacji usług oferowanych w ramach projektu, a zainteresowane osoby nadal mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  1. trening kompetencji rodzicielskich,
  2. spotkania grupy wsparcia,
  3. spotkania grupy psychoedukacyjnej,
  4. poradnictwo psychologiczne,
  5. poradnictwo logopedyczne,
  6. poradnictwo prawne,
  7. spotkania w Klubie Rodzinnym,
  8. superwizja rodzicielska,
  9. trening relacji przywiązaniowej,
  10. spotkania terapeutyczne indywidualne i dla par.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

tel. 507 744 924
szkolenia@moc-wsparcia.pl