Strona główna> Wyjaśnienie
Wyjaśnienie

Stowarzyszenie Moc Wsparcia w partnerstwie z Fundacją Dzieci Niczyje realizuje od 2015 roku na terenie wybranych miast województwa śląskiego projekt “Dzieci się liczą”. Projekt ma charakter profilaktyczny, jego podstawowym celem jest zapobieganie zjawisku krzywdzenia dzieci poprzez wzrost kompetencji profesjonalistów pracujących z małymi dziećmi oraz wdrożenie innowacyjnych metod profilaktycznych. Głównym elementem projektu jest cykl szkoleniowy: „Studium pracy z dzieckiem krzywdzonym – skuteczna profilaktyka i interwencja”. Program edukacyjny trwa 70 godzin, składa się z trzech modułów odbywających co dwa tygodnie.

Oferta udziału w projekcie kierowana jest do różnych gmin z terenu województwa. To miasto, które zdecyduje się na współpracę jest zobligowane do dofinansowania części kosztów projektu (wkład własny), większą część kosztów pokrywa Stowarzyszenie w ramach pozyskanej dotacji. W ramach nawiązanej współpracy zapewniamy udział przedstawicieli placówek oświatowych/jednostek pomocy społecznej z terenu Gminy w certyfikowanym cyklu szkoleniowym.

Niezależnie od realizacji powyższego projektu Stowarzyszenie Moc Wsparcia jest członkiem Ogólnopolskiej Sieć organizacji wspierających program Chronimy Dzieci zrzeszającej organizacje, które w ramach swojej działalności świadczą działania na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Program “Chronimy dzieci” adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Program koordynowany jest prze Fundację Dzieci Niczyje, a udział w nim ma charakter bezpłatny.

W ramach ubiegania się o uzyskanie standardu Stowarzyszenie udziela placówką z terenu Śląska bezpłatnego wsparcia w postaci szkoleń i konsultacji. Lista najbliższych szkoleń otwartych dostępna jest TUTAJ

W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt:

e-mail: szkolenia@moc-wsparcia.pl
tel. 794 130 272