Aktualności
Strona główna> Aktualności > Zapraszamy do rejestracji na konferencję
Zapraszamy do rejestracji na konferencję
7 października 2014
BENER_KONFERENCJA1jpg

Szanowni Państwo.

Zapraszamy do rejestracji na V Regionalną Konferencję Profilaktyka i interwencja w sytuacji krzywdzenia małych dzieci, która odbędzie się w dniu 04 listopada 2014r. w Sosnowcu..

miejsce: aula Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43
termin: 04 listopada 2014r. w godzinach 09:30 – 16:00

Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom związanym z problematyką profilaktyki i interwencji w sytuacji krzywdzenia małych dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym, w szczególności standardom tworzeniu programów profilaktycznych, a także promowaniu zasad dobrego rodzicielstwa. Program konferencji składał się będzie z części wykładowych i warsztatowych.

Celem Konferencji jest zwiększenie wiedzy specjalistów wsparcia w zakresie projektowania skutecznych działań profilaktycznych i interwencyjnych oraz tworzenie regionalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci.

Program konferencji przewiduje część plenarną z debatą na temat miejsca dziecka w procedurze „Niebieskie Karty” oraz warsztaty specjalistyczne prowadzone przez doświadczonych trenerów. Przewiduje się sześć warsztatów tematycznych odbywających się równocześnie:

1. Profilaktyka systemowa rodziny zagrożonej
– dr Aleksander Mańka (Instytut Twórczej Integracji)

2. Przywiązanie jako czynnik chroniący w rodzinie z problemem alkoholowym
– Liliana Krzywicka (Ośrodek Interwencji Kryzysowej)
3. Praca z osobą stosująca przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym
– Beata Zakrzewska-Cupiał, Adrian Drdzeń (Stowarzyszenie Moc Wsparcia)
4. Diagnoza sytuacji dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym
– Małgorzata Szulik (Stowarzyszenie Moc Wsparcia)
5. Prawne aspekty sytuacji krzywdzenia dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym
– Patrycja Walczyńska-Skrzypiec (Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi)
6. Warsztat umiejętności rodzicielskich „Zamiast klapsa”
– Marlena Trąbińska-Haduch (Fundacja Dzieci Niczyje)

Zapisy na warsztaty będą przyjmowane w recepcji Konferencji podczas pierwszej  przerwy kawowej.

Zobacz ramowy program konferencji (plik PDF)
Informacja o konferencji – wersja PDF

.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się za pomocą formularza rejestracyjnego.

Regulamin Rejestracji (plik PDF)
Rejestracja została zakończona, dziękujemy za zainteresowanie konferencją.

Udział w konferencji jest bezpłatny – liczba miejsc ograniczona.
Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne oraz  przerwy kawowe podczas konferencji.

.
.

Honorowy patronat nad konferencją objęli:

LOGO2


Organizatorzy: 

organizatorzy

.
Konferencję współfinansują:

LOGOTYPY_FIN « powrót