Strona główna> Zapraszamy na konferencję
Zapraszamy na konferencję

Szanowni Państwo.

Zapraszamy do rejestracji na I Powiatową Konferencję „Profilaktyka i interwencja w sytuacji  krzywdzenia małych dzieci”, która odbędzie się w dniu 10 maja 2016r. w Czeladzi.

miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej “Elektrownia”, ul. Dehnelów 45, Czeladź
termin: 10 maja 2016r. w godzinach 09:00– 14:30

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności pedagogów szkolnych, wychowawców, nauczycieli, psychologów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów sądowych, członków zespołów interdyscyplinarnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom związanym z problematyką profilaktyki i interwencji w sytuacji krzywdzenia małych dzieci, w szczególności wdrażaniu systemowych rozwiązań w zakresie tworzeniu skutecznego reagowania na symptomy wykorzystania seksualnego i krzywdzenia dzieci. Program konferencji składał się będzie z części wykładowych i warsztatowych.

Celem Konferencji jest podniesienie poziomu świadomości i wrażliwości na kwestie krzywdzenia małych dzieci u osób zawodowo z nimi pracujących oraz ułatwienie im podejmowania podstawowych kroków interwencyjnych i zapobiegawczych oraz tworzenie powiatowego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci.

Program konferencji przewiduje część plenarną z debatą na temat tworzenia lokalnych systemów ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz warsztaty specjalistyczne prowadzone przez doświadczonych trenerów. Przewiduje się cztery warsztaty  tematyczne odbywających się równocześnie:

1. Identyfikacja symptomów krzywdzenia dzieci
dr Aleksander Mańka (Instytut Twórczej Integracji)
2. Przywiązanie jako czynnik chroniący
Liliana Krzywicka (Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach)
3. Podejmowanie interwencji w sytuacji krzywdzenia dzieci
Adrian Drdzeń (Zespół Interdyscyplinarny Czeladź)
4.Tworzenie procedur interwencyjnych
Paulina Wróbel (Stowarzyszenie Moc Wsparcia)

Zapisy na warsztaty prowadzone będą podczas konferencji.

Zobacz ramowy program konferencji (plik PDF)
Informacja o konferencji – wersja PDF

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się za pomocą formularza rejestracyjnego (KLIKNIJ)

Regulamin Rejestracji (plik PDF)

Udział w konferencji jest bezpłatny – liczba miejsc ograniczona.
Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne oraz  przerwy kawowe podczas konferencji.

Organizatorzy:

222……logo_mocy_przezroczyste……..logo_fdn