Aktualności
Strona główna> Aktualności > Zapraszamy na szkolenie
Zapraszamy na szkolenie
4 marca 2016

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, pedagogów i psychologów z przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych oraz osoby zawodowo pracujące z dziećmi i ich rodzinami z terenu województwa śląskiego do udziału w bezpłatnym warsztacie:

Identyfikacja symptomów i podejmowanie interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci

Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji w zakresie skutecznego reagowania na symptomy wykorzystania seksualnego i krzywdzenia dzieci; podniesienie poziomu świadomości i wrażliwości na kwestie krzywdzenia małych dzieci u osób zawodowo z nimi pracujących oraz ułatwienie im podejmowania podstawowych kroków interwencyjnych i zapobiegawczych.

Szkolenia organizowane jest w ramach programu “Chronimy dzieci”, którego koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje.

Więcej informacji i zapisy: KLIKNIJ TUTAJ

Stowarzyszenie Moc Wsparcia jest członkiem Sieci organizacji wspierających program Chronimy dzieci. Jako ambasador programu na teren województwa śląskiego Stowarzyszenie promuje go i wspiera placówki ubiegające się o Standard.

!chronimy-dzieci-198x140“Chronimy Dzieci” to program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.
.

Więcej informacji o programie: tutaj
Realizacja programu przez placówkę i uzyskanie certyfikatu oznacza, że:

  • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka,
  • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka,
  • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do Internetu,
  • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu,
  • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego,
  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować,
  • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
« powrót